MAC 2018 Boys Basketball Tournament -  Red / White Divisions Boys Red / White Divisions Consolation Results
Feb 15 Results Feb 20 Results February 24
SemiFinals Championship Game
# 1 Red - Dakota 54 Result # 4 White - Gr Pt North 52
       
Game 1   # 4 White - Gr Pt North 39 Game 9 on Feb 23   # 4 White - Gr Pt North
@ Gr Pt North       @ Gr Pt North   3 rd Place
         
# 4 White - Gr Pt North 59 Game 5   # 3 Blue - L'anse Creuse 49
 
# 3 Red - Chippewa Valley 44 @ Gr Pt North   # 3 Red - Chippewa Valley 40 # 1 Red - Dakota 75
             
Game 2         Game 7 On Feb 20   # 1 Red - Dakota 56
@ Warren Mott   # 3 Red - Chippewa Valley 45   @ Warren Mott      
           
# 2 White - Warren Mott 37   # 2 White - Warren Mott 51 Game 10 on Feb 23   # 2 Red - Stevenson
Game 12     5 th Place
5:00 PM   Roseville # 1 White -  Romeo 55 @ Dakota  
# 4 Red - Gr Pt South 67 @ Grosse Pt North   Red/White      
      Champion Game 8 On Feb 20      
Game 3   # 4 Red - Gr Pt South 50   @ Romeo   # 2 Red - Stevenson 70
@ Romeo            
        # 2 Red - Stevenson 72
# 1 White -  Romeo 52 Game 6      
Feb 21   # 3 White - Roseville 54 # 2 Gold - Woods Tower 58
# 2 Red - Stevenson 79 @ Roseville      
      Game 11 on Feb 23   # 2 Gold - Woods Tower
Game 4 2     @ Romeo   7 th Place
@ Roseville ot's # 3 White - Roseville 55    
    # 1 White -  Romeo 49
# 3 White - Roseville 82